GANBANYOKU SET

GANBANYOKU SET

750/ท่าน ราคานี้รวม -สปาหินร้อนญี่ปุ่น ไม่จำกัดเวลา -มาส์กหน้า -ฟรี Afternoon Tea Set (เลือกระหว่างเค้กหรือไอศกรีม 1 อย่าง และชาหรือกาแฟ 1 แก้วค่ะต่อท่าน) -welcome drink (จิบชาต้นตำหรับจากญี่ปุ่น)...
แพ็คเกจ A

แพ็คเกจ A

1200/ท่าน ราคานี้รวม -สปาหินร้อนญี่ปุ่น ไม่จำกัดเวลา -นวด 1 ชม. (เลือกได้1 ระหว่างนวดไทย นวดเท้า หรือนวดออย) -มาส์กหน้า -ฟรี Afternoon Tea Set (เลือกระหว่างเค้กหรือไอศกรีม 1 อย่าง และชาหรือกาแฟ 1 แก้วค่ะต่อท่าน) -welcome drink (จิบชาต้นตำหรับจากญี่ปุ่น)...
แพ็คเกจ B

แพ็คเกจ B

1500/ท่าน ราคานี้รวม -สปาหินร้อนญี่ปุ่น ไม่จำกัดเวลา -นวดอโรม่า 1 ชม. -มาส์กหน้า -ฟรี Afternoon Tea Set (เลือกระหว่างเค้กหรือไอศกรีม 1 อย่าง และชาหรือกาแฟ 1 แก้วค่ะต่อท่าน) -welcome drink (จิบชาต้นตำหรับจากญี่ปุ่น)...
แพ็คเกจ C

แพ็คเกจ C

1900/ท่าน ราคานี้รวม -สปาหินร้อนญี่ปุ่น ไม่จำกัดเวลา -นวดอโรม่า 1 ชม. -นวดสครับตัว 30 นาที -มาส์กหน้า -ฟรี Afternoon Tea Set (เลือกระหว่างเค้กหรือไอศกรีม 1 อย่าง และชาหรือกาแฟ 1 แก้วค่ะต่อท่าน) -welcome drink (จิบชาต้นตำหรับจากญี่ปุ่น)...