Deluxe With Balcony Room

Deluxe With Balcony Room

ความกว้าง 28 ตรม. โดยประมาณ ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีมุมโต๊ะนั่งในส่วนของระเบียง...
Deluxe Double Room (Twin bed)

Deluxe Double Room (Twin bed)

ความกว้าง 28 ตรม. โดยประมาณ ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม่มีมุมโต๊ะนั่งญี่ปุ่น
Deluxe Double Room (Double bed)

Deluxe Double Room (Double bed)

ความกว้าง 28 ตรม. โดยประมาณ ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีมุมโต๊ะนั่งญี่ปุ่น