ความกว้าง 28 ตรม. โดยประมาณ
ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม่มีมุมโต๊ะนั่งญี่ปุ่น

Details

Availability

Reservation Form

Required fields are followed by *