ความกว้าง 35 ตรม. โดยประมาณ
ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม่มีมุมโต๊ะชาญี่ปุ่น

Details

Availability

Reservation Form

Required fields are followed by *